skip to Main Content

Over mij

Auteur van Wijs met spoedzorg

Als initiatiefneemster heb ik meer dan 30 jaar ervaring in de zorg.
Als A-verpleegkundige in de wijk, het ziekenhuis, de kraamzorg, terminale thuiszorg, zorgcentrale en huisartsenpost. Als dialyseverpleegkundige bij een dialysecentrum en als praktijkverpleegkundige Ouderenzorg bij een aantal huisartsen.

Neem contact op

Het eerste boekje

Het eerste boekje Wijs met spoedzorg (voor ouderen) geschreven voor verzorgenden en verpleegkundigen, is ontstaan in de tijd dat ik werkte als verpleegkundig triagist bij een huisartsenpost. Zowel collegae als dienstdoende huisartsen op de post ondervonden vaak tekortkomingen in de beschikbare informatie. Hierdoor kon de zorgvraag niet efficiënt worden afgehandeld; de gesprekken duurden te lang, de wachttijd liep op en de urgentie kon niet goed worden bepaald.

Na onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat een verwijzer dit probleem het hoofd kan bieden. In samenwerking met een aantal vooraanstaande huisartsen, zoals Dr.Paul Giesen, huisarts senior onderzoeker/projectleider, geriater Dr.Yvonne Schoon en een tweetal thuiszorgorganisaties is het boekje in 2008 verschenen.

Bij de tweede druk is het boekje geactualiseerd en uitgebreid. In oktober 2015 is de derde druk verschenen.

Dé spoedverwijzer voor de zorgsector

Mijn tweede boek

Mijn tweede boek Wijs met spoedzorg (voor ouderen) geschreven voor mantelzorgers en vrijwilligers is ontstaan n.a.v. de vraag van verzorgenden/verpleegkundigen om de communicatie met ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren en daarmee de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers zullen dit boek ervaren als steuntje in de rug in spoedsituaties.

“Wat kunt u zien, wat kunt u alvast doen en wie moet u bellen?”

De communicatie tussen de oudere, mantelzorger/vrijwilliger en de zorgverlener verloopt daardoor soepel en de kwaliteit van zorg verbetert.

Dit boek is sinds oktober 2016 verkrijgbaar.

Voor mantelzorgers en vrijwilligers
Back To Top